Licytacje

Licytacje ruchomości – informacje  |  Licytacje nieruchomości – informacje


Licytacje nieruchomości:

I  l i c y t a c j a  w drodze elektronicznej

od 1.06.2022 r. od godz. 11:00

do 8.06.2022 r. do godz. 14:00,

– Kracow Residence Hotel 

zob. więcej 

prot opisu i oszac. GKM 111-21

Obwieszczenie GKM 111_21

Operat cz.1 Operat cz. 2 Operat cz. 3


I  l i c y t a c j a nr 1 w sali nr K 112 Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Wydział VI Cywilny w dniu 13.06.2022

dom jednorodzinny w stanie deweloperskim, położony w miejscowości Masłomiąca, ulica Klonowa 2, w gminie Michałowice zob. więcej

Operat Masłomiąca, ulica Klonowa 2

Protokół Masłomiąca, ulica Klonowa 2

Obwieszczenie Masłomiąca, ulica Klonowa 2


I  l i c y t a c j a nr 2 w sali nr K 112 Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Wydział VI Cywilny w dniu 13.06.2022

dom jednorodzinny w stanie deweloperskim, położony w miejscowości Masłomiąca, ulica Modrzewiowa 6 w gminie Michałowice zob. więcej

Operat Masłomiąca, ulica Modrzewiowa 6

Protokół Masłomiąca, ulica Modrzewiowa 6

Obwieszczenie Masłomiąca, ulica Modrzewiowa 6


I  l i c y t a c j a  w drodze elektronicznej

od 23.06.2022 r. od godz. 11:00

do 30.06.2022 r. do godz. 14:00,

– lokalu mieszkalnego znajdującego się w kamienicy w Krakowie zob. więcej

Obwieszczenie K-ów, ul. Chodkiewicza KM 683_21

Protokół K-ów, ul. Chodkiewicza KM 683_21

Operat ul. Chodkiewicza KM 683_21


I  l i c y t a c j a  w drodze elektronicznej

od 1.09.2022 od godz. 11:00

do 8.09.2022 do godz. 14:00,

– lokalu niemieszkalnego położonego w Krakowie przy ul. Krakowska zob. więcej

Obwieszczenie sygn akt 580-20

Protokół sygn akt 580-20

Operat sygn akt 580-20Licytacje ruchomości:

I licytacja ruchomości w drodze elektronicznej od 20.05.2022 r. od godz. 11:00 do 27.05.2022 r. do godz. 14:00 – 

Sprawa GKM 103_21 Ruchomości zob. więcej 


I licytacja samochodu Skoda Fabia Combi  w drodze elektronicznej od 19.05.2022 r. od godz. 11:00 do 26.05.2022 r. do godz. 14:00 –

Operat Gkm 103-21 

Sprawa GKM 103_21 Skoda

Zob. więcej