O nas

 

 

 

Elektroniczne Postępowanie Upominawcze

prowadzenie spraw z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego e-Sądu – tytuły wykonawcze w postaci nakazów zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym wydawane przez Sąd Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie i oparte na nich wnioski egzekucyjne wysyłane drogą elektroniczną
(ID kancelarii: 1989)

Platforma Usług Elektronicznych
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

pozyskiwanie danych o źródłach dochodu oraz miejscu zamieszkania dłużników

Krajowy Rejestr Sądowy

pozyskiwanie danych o dłużnikach prowadzących działalność w formie spółek prawa handlowego, a także stowarzyszeń, fundacji, ZOZ oraz innych organizacji społecznych i zawodowych

 
 

Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców

pozyskiwanie danych o pojazdach zarejestrowanych na dłużnika, takich jak marka, model, rok produkcji czy pojemność silnika (dostęp elektroniczny pozwala na dokonanie stosownych ustaleń w ciągu 24h)

Centralna Baza Danych Ksiąg Wieczystych

pozyskiwanie danych o nieruchomościach dłużników za pośrednictwem zapytań wysyłanych i odbieranych drogą elektroniczną

 

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

pozyskiwanie danych o dłużnikach prowadzących działalność gospodarczą, w tym w formie spółki cywilnej

 

 

OGNIVO 2

system elektronicznej komunikacji z bankami, umożliwiający szybkie ustalenie rachunków bankowych dłużnika (wersja 2)

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (wersja 2)

system informatyczny służący udostępnianiu obywatelom oraz instytucjom publicznym usług administracyjnych drogą elektroniczną

 

elektroniczny Krajowy Rejestr Zastawów

dokonywanie zapytań do sądów rejestrowych lub Centralnej Informacji Rejestru Zastawów drogą elektroniczną