Właściwość

by

Zgodnie z art. 8 ust. 5 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji z dnia 29 sierpnia 1997 (dz.u.97.133.882) wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terenie Rzeczpospolitej Polskiej (…)


Zob. Sądy-apelacyjne-okręgowe-rejonowe-siedziby-i-obszary-właściwości


 Zob.Wykaz ulic M.Krakowa: document