Przyjęcia interesantów od 26.05.2020

by

KOMUNIKAT

Od 26.05.2020 przyjęcia interesantów będą odbywać się w normalnym trybie tj. w każdy wtorek między 11:00 – 17:00 z zachowaniem następujących zasad:

  1. Wstęp interesantów do kancelarii wyłącznie pojedynczo i tylko w dniu i godzinach przyjęć interesantów tj. wtorek w godz. 11:00 – 17:00

  2. W kancelarii przebywać może wyłącznie osoba zdrowa bez objawów chorobowych sugerując chorobę zakaźną,

  3. W kancelarii nie mogą przebywać osoby które są chore, przebywają z osobą odbywającą kwarantannę lub izolację w warunkach domowych lub sami są objęci kwarantanną lub izolację domową,

  4. Na korytarzu w budynku w którym znajduje się kancelaria i w ciągach komunikacyjnych gdzie dochodzi do bezpośrednich kontaktów osób interesanci muszą mieć osłonięte usta i nos,

  5. Przed wejściem do kancelarii każdy interesant powinien zdezynfekować ręce,

  6. W kancelarii nie wolno korzystać z telefonu, a przenoszenie rzeczy zbędnych jest zakazane,

  7. Interesanci podczas obecności w kancelarii muszą mieć osłonięte usta i nos, za wyjątkiem zdjęcia osłony ust i nosa w celu potwierdzenia tożsamości z zachowaniem odstępu 2 m,

  8. Wgląd do akt odbywa się po uprzednim złożeniu stosownego wniosku z tygodniowym wyprzedzeniem,

  9. Zaleca się kierowanie korespondencji do komornika przede wszystkim za pośrednictwem tradycyjnej drogi pocztowej.