Komunikat: Pisma wnoszone drogą elektroniczną nie wywołują skutków prawnych

Bez kategorii by

Poza właściwym sądowym postępowaniem egzekucyjnym jak i w jego toku pisma procesowe nie mogą być wnoszone drogą elektroniczną, a ich wniesienie tą drogą nie wywołuje skutków prawnych. Korespondencja doręczona w taki sposób zostaje pozostawiona bez odpowiedzi.