Licytacje ruchomości – informacje  |  Licytacje nieruchomości – informacje


Licytacje nieruchomości:

1. 06-08-2018 r. I licytacja udział 1/6 części w prawie własności lokalu mieszkalnego w Krakowie przy ul. Ugorek zob.

2. 07-09-2018 r. I licytacja domu jednorodzinnego, wykończonego i niezamieszkałego zob.

3. 26-11-2018 r. II licytacja lokalu mieszkalnego ul. Reduta 31 w Krakowie zob.


Licytacje ruchomości: