Licytacje ruchomości – informacje  |  Licytacje nieruchomości – informacje


Licytacje nieruchomości:


– 28.02.2018 r. I licytacja lokalu, Kraków ul. Reduta 31/8 w Krakowie, Zob. więcej.


31.01.2018 r. II Licytacja nieruchomości gruntowej niezabudowanej, Zob. więcej.


 – 6 października 2017 r.  I licytacja  nieruchomości, lokal niemieszkalny  w Krakowie przy
ul. Długiej 22.  Zob. więcej. 


14 lipca 2017 r. II licytacja nieruchomości – lokalu mieszkalnego położonego w budynku znajdującym się w Krakowie przy ul. Moniuszki 2a oznaczony numerem 8. Zob. więcej 


 – 14 czerwca 2017 r. I licytacja  nieruchomości  gruntowej zabudowanej położonej w miejscowości Kozierów, ul. Lipowa 68, gmina Michałowice  Zob. więcej


 9 maja 2017 roku o godz. 10:00 w kancelarii komornika II licytacja w trybie uproszczonym  nieruchomości położonej w Krakowie przy ul. Jana Sabały i ul. Reduta Zob. więcej


-5 kwietnia 2017 r. II licytacja nieruchomości położonej w miejscowości Michałowice, dla której Sąd Rejonowy w Miechowie, V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Słomnikach prowadzi księgę wieczystą nr KR1S/00023191/9  czytaj dalej


 

– 18 stycznia 2017 r. I licytacja nieruchomości lokalowej stanowiącej lokal niemieszkalny nr 2 B położony w Krakowie przy ul. Długiej 22 dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie prowadzi księgę wieczystą numer KR1P/00290726/9 czytaj dalej


 -02 grudnia 2016 r. I licytacja  nieruchomości – lokalu mieszkalnego nr 2B położonego w budynku nr 47 przy ul. Floriańskiej w Krakowie dla której urządzona jest księga wieczysta o numerze KR1P/00339359/1 prowadzona przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie Wydział IV Ksiąg Wieczystych czytaj dalej


 

-07 listopada 2016 r. I licytacja  nieruchomości- lokalu niemieszkalnego garażu nr 59 stanowiącego odrębną nieruchomość położonego w Krakowie przy al. Jana Pawła II 33 dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KR1P/00425275/8 czytaj dalej


 

-23 września 2016 r. I  licytacji niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Michałowice oznaczona jako działka nr 813/26 , dla której Sąd Rejonowy w Miechowie, V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Słomnikach prowadzi księgę wieczystą nr KR1S/00023191/9. 
Działka posiada szerokość 21 m oraz głębokość około 49m. czytaj dalej


 -12 września 2016 r. I licytacja nieruchomości gruntowej niezabudowanej składającej się się z działki nr 249/6 o powierzchni 0,1457 ha położonej w miejscowości Sieborowice, dla której Sąd Rejonowy w Miechowie, V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Słomnikach prowadzi księgę wieczystą o numerze KR1S/00028985/7. czytaj dalej

 


-02 sierpnia 2016 r. I licytacjia nieruchomości w postaci lokalu mieszkalnego nr 32 położonego w Krakowie przy ul. Fr. Nullo 13 dla którego  Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KR1P/00192981/7. czytaj dalej


– 29 kwietnia 2016r. II licytacja nieruchomości w postaci lokalu mieszkalnego nr 8 położonego w Krakowie przy ul. Moniuszki 2A dla którego Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KR1P/00466537/2. czytaj dalej…


 

– 30 marca 2016 r. II licytacja nieruchomości (w trybie uproszczonym)  niezabudowanej nieruchomości gruntowej  położonej w Krakowie przy ul. Reduta oraz ul. Jana Sabały. czytaj dalej…


 

– 10 grudnia 2015 r.: I licytacja nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Krakowie, przy ul. Senackiej składającej się z działki ewidencyjnej nr 467 o pow. 398 m2, zabudowanej budynkiem kamienicy oznaczonym nr 6 (Rezydencja Bogoria). czytaj dalej…

 

– 9 grudnia 2015r: I licytacja nieruchomości w postaci lokalu mieszkalnego nr 8 położonego w Krakowie przy ul. Moniuszki 2A dla którego Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KR1P/00466537/2. czytaj dalej…

 

– 6 sierpnia 2015 r.: I licytacja nieruchomości (w trybie uproszczonym)  niezabudowanej nieruchomości gruntowej  położonej w Krakowie przy ul. Reduta oraz ul. Jana Sabały. czytaj dalej

 

– 12 czerwca 2015 r.:II licytacja nieruchomości położonej w miejscowości Janikowice, obr.4, gmina Słomniki, powiat krakowski, województwo małopolskie, składającej się z działki ewidencyjnej nr 104, o powierzchni 0,3870 ha, zabudowanej wolnostojącym budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym i budynkiem gospodarczym, dla której urządzona jest księga wieczysta o numerze KR1S/00026124/0 prowadzona przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Słomnikach. czytaj dalej

 


Licytacje ruchomości:


– I Licytacja Ruchomości w dniu 31.01.2018 roku Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie Jarosław Ziętara mający kancelarię w Krakowie przy ul. Cystersów 26C/6 na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 31.01.2018 roku, o godz. 10:00 pod adresem Kraków, ul. Fabryczna 18 odbędzie się pierwsza licytacja następujących ruchomości: czytaj dalej


– I Licytacja Ruchomości: 03 sierpnia 2017 r. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie Jarosław Ziętara Kancelaria Komornicza w Krakowie ul. Kordylewskiego 11/223 31-542 Kraków na podstawie art. 867 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 03-08-2017 roku o godz. 11:00 w lokalu dłużnika pod adresem: Floriańska 47/2B, 31-019 Kraków,  odbędzie się druga licytacja następujących ruchomości: czytaj dalej

 

 

– I Licytacja Ruchomości: 24 stycznia 2017r. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie Jarosław Ziętara Kancelaria Komornicza w Krakowie ul. Kordylewskiego 11/223 31-542 Kraków na podstawie art. 867 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 24-01-2017 roku o godz. 12:00 w lokalu dłużnika pod adresem: Floriańska 47/2B, 31-019 Kraków,  odbędzie się pierwsza licytacja następujących ruchomości: czytaj dalej

 


– II Licytacja Ruchomości 22 września 2016r. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie Jarosław Ziętara Kancelaria Komornicza w Krakowie ul. Kordylewskiego 11/223 31-542 Kraków na podstawie art. 867 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 22-09-2016 roku o godz. 12:00 pod adresem: Długa 30, 31-146 Kraków,  odbędzie się druga licytacja następujących ruchomości: czytaj dalej 


– I Licytacja Ruchomości: 04 sierpnia 2016r. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie Jarosław Ziętara Kancelaria Komornicza w Krakowie ul. Kordylewskiego 11/223 31-542 Kraków na podstawie art. 867 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 04-08-2016 roku o godz. 13:00 w lokalu dłużnika pod adresem: CELAROWSKA 16/110, 31-414 KRAKÓW,  odbędzie się pierwsza licytacja następujących ruchomości: czytaj dalej

 


– I Licytacja Ruchomości: 03 sieprnia 2016r. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie Jarosław Ziętara Kancelaria Komornicza w Krakowie ul. Kordylewskiego 11/223 31-542 Kraków na podstawie art. 867 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 03-08-2016 roku o godz. 13:00 w lokalu dłużnika pod adresem: Podlesice 83, 32-250 Charsznica,  odbędzie się pierwsza licytacja następujących ruchomości: czytaj dalej

 

-II Licytacja Ruchomości: 25 maja 2016r.Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie Jarosław Ziętara Kancelaria Komornicza w Krakowie ul. Kordylewskiego 11/223 31-542 Kraków na podstawie art. 867 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 24-05-2016 roku o godz. 12:00 pod adresem: Os. Jagiellońskie 23, 31-834 Kraków,  odbędzie się druga licytacja następujących ruchomości: czytaj dalej

 

 – II Licytacja Ruchomości: 27 kwietnia 2016r. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie Jarosław Ziętara Kancelaria Komornicza w Krakowie ul. Kordylewskiego 11/223 31-542 Kraków na podstawie art. 867 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 27-04-2016 roku o godz. 11:00 w lokalu dłużnika pod adresem: Wysłouchów 12/29, 30-611 Kraków,  odbędzie się druga licytacja następujących ruchomości: czytaj dalej

 

– I Licytacja Ruchomości: 06 kwietnia 2016 r.Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie Jarosław Ziętara Kancelaria Komornicza w Krakowie ul. Kordylewskiego 11/223 31-542 Kraków na podstawie art. 867 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 06-04-2016 roku o godz. 12:00 pod adresem: Os. Jagiellońskie 23, 31-834 Kraków,  odbędzie się pierwsza licytacja następujących ruchomości: czytaj dalej

 

– I Licytacja Ruchomości: 05 kwietnia 2016 r. : Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie Jarosław Ziętara Kancelaria Komornicza w Krakowie ul. Kordylewskiego 11/223 31-542 Kraków na podstawie art. 867 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 05-04-2016 roku o godz. 11:00 w lokalu dłużnika pod adresem: Podstolice 31, 32-020 Podstolice,  odbędzie się pierwsza licytacja następujących ruchomości: czytaj dalej

 

– I Licytacja Ruchomości: 31 marca 2016 r. : Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie Jarosław Ziętara Kancelaria Komornicza w Krakowie ul. Kordylewskiego 11/223 31-542 Kraków na podstawie art. 867 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 31-03-2016 roku o godz. 12:00 pod adresem: Aleksandry 7, 30-837 M. Kraków,  odbędzie się pierwsza licytacja następujących ruchomości: czytaj dalej

 

 

– Obwieszczenie o ponownej licytacji ruchomości (II Licytacja Ruchomości: 2 marca 2016 r.: Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie Jarosław Ziętara  mający kancelarię w Krakowie przy ul. Kordylewskiego 11/223 na podstawie art. 867 kpc w zw. z art. 872 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 2 marca 2016 roku, o godz.  10:00  pod adresem: Kraków ul. Rakowicka 1/Lubicz 28 (dawna Restauracja Trzy Kroki w Szaleństwo) odbędzie się ponowna licytacja  na warunkach drugiej następujących ruchomości: czytaj dalej

 

– I Licytacja Ruchomości: 23 luty 2016 r.:Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie Jarosław Ziętara Kancelaria Komornicza w Krakowie ul. Kordylewskiego 11/223 31-542 Kraków na podstawie art. 867 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 23-02-2016 roku o godz. 10:00 w lokalu dłużnika pod adresem: Wysłouchów 12/29, 30-611 Kraków,  odbędzie się pierwsza licytacja następujących ruchomości: czytaj dalej

 

– I Licytacja ruchomości : 3 luty 2016 r.: Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie Jarosław Ziętara Kancelaria Komornicza w Krakowie ul. Kordylewskiego 11/223 31-542 Kraków na podstawie art. 867 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 03-02-2016 o godz. 09:00 pod adresem: Aleje Pokoju 81 (PARKING STRZEŻONY) , 31-564 Kraków,  odbędzie się pierwsza licytacja następujących ruchomości: czytaj dalej

 

– II Licytacja ruchomości: 28 stycznia 2016r.  : Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie Jarosław Ziętara Kancelaria Komornicza w Krakowie ul. Kordylewskiego 11/223 31-542 Kraków na podstawie art. 867 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 28-01-2016 o godz. 16:00 w Krakowie ul. Rakowicka1/Lubicz 28 (dawna Restauracja Trzy Kroki w Szaleństwo) odbędzie się druga licytacja następujących ruchomości: czytaj dalej

 

-I Licytacja ruchomości: 5 stycznia 2016 r. : Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie Jarosław Ziętara Kancelaria Komornicza w Krakowie ul. Kordylewskiego 11/223 31-542 Kraków na podstawie art. 867 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 05-01-2016 o godz09:00 w Krakowie ul. Rakowicka 1/Lubicz 28 (dawna Restauracja Trzy Kroki w Szaleństwo) odbędzie się pierwsza licytacja następujących ruchomości: czytaj dalej

 

– II Licytacja ruchomości 20 maja 2015 r.: Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Jarosław Ziętara Kancelaria Komornika ul. Wileńska 7B/3 w Krakowie na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20 maja 2015r. o godzinie 15:00 pod adresem: Owczary, ul. Długa 31, 32-088 Przybysławice odbędzie się druga licytacja następujących ruchomości dłużnika: czytaj dalej

 

– I  Licytacja ruchomości 17 czerwca 2015 r.: Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie Jarosław Ziętara podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 17-06-2015 o godz. 15:00 pod adresem: Powstańców 66, 31-670 Kraków, odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości składających się z: czytaj dalej

 

– II Licytacja ruchomości 17 czerwca 2015 r.: Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie Jarosław Ziętara podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 17-06-2015 o godz. 15:00 pod adresem: Powstańców 66, 31-670 Kraków, odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc druga licytacja ruchomości składających się z: czytaj dalej

 

– I Licytacja ruchomości 17 czerwca 2015 r.: Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie Jarosław Ziętara Kancelaria Komornicza w Krakowie ul.Wileńska 7B/3, 31-413 Kraków na podstawie art. 867 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 17 czerwca 2015 roku o godz. 18:00 odbędzie się w miejscowości 31-026 Kraków ul. Radziwiłłowska 31/10 pierwsza licytacja następujących ruchomości: czytaj dalej