II Licytacja ruchomości (betorniarka oraz rusztowanie)

Bez kategorii by
Licytacja ruchomości 20.05.2015r.

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Jarosław Ziętara Kancelaria Komornika ul. Wileńska 7B/3 w Krakowie na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20 maja 2015r. o godzinie 15:00 pod adresem: Owczary, ul. Długa 31, 32-088 Przybysławice odbędzie się druga licytacja następujących ruchomości dłużnika:

Nr

Opis licytowanej

L.p.

prot.

ruchomości

ilość

Suma oszacowania

Cena wywołania

1

Rusztowanie”Warszawskie”

36

50,00 zł.

            25,00 zł.

2

Betoniarka poj. 150 l

1

1.500,00 zł.

750,00 zł.

*) cena za sztukę

Cena wywolania ruchomości w powyższej licytacji wynosi 1/2 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym. Nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym reszta powinna być uiszczona do godziny dwunastej dnia następnego.

Ruchomości będące przedmiotem niniejszej licytacji można oglądać w dniu i miejscu licytacji.