Licytacja ruchomości 27-04-2017

Bez kategorii by

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie Jarosław Ziętara mający kancelarię w Krakowie przy ul. Kordylewskiego 11/223 na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 27-04-2017 roku o godz. 10:00 pod adresem: Kraków, ul. Tadeusza Ptaszyckiego 4 odbędzie się pierwsza licytacja następujących ruchomości:

 WYKAZ RUCHOMOŚCI

Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 3/4 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym.

Nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym reszta powinna być uiszczona do godziny dwunastej dnia następnego.

Ruchomości będące przedmiotem niniejszej licytacji można oglądać w dniu i miejscu licytacji.