Komunikat w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa Sars – COV-2

Bez kategorii by

KOMUNIKAT

W związku z zaleceniami WHO, Rady Ministrów, Głównego Inspektora Sanitarnego, Państwowej Inspekcji Pracy w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa Sars – COV-2 od 16.03.2020 r. do odwołania wprowadza się następujące zmiany w działalności kancelarii:

  1. Przyjęcia interesantów zostają wstrzymane,

  2. Ograniczenie wnoszenia pism tylko za pośrednictwem operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 2188), brak możliwości wnoszenia pism osobiście w biurze podawczym kancelarii,

  3. Ograniczenie wpłat tylko do formy bezgotówkowej (przelew, przekaz), wpłaty gotówkowe nie będą przyjmowane,

  4. kontakt z kancelarią wyłącznie drogą: mailową, telefoniczną bądź jak w pkt.2