I Licytacja Ruchomości: Kraków ul. Wysłouchów 12/29

Bez kategorii by

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie Jarosław Ziętara Kancelaria Komornicza w Krakowie ul. Kordylewskiego 11/223 31-542 Kraków na podstawie art. 867 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 23-02-2016 roku o godz. 10:00 w lokalu dłużnika pod adresem: Wysłouchów 12/29, 30-611 Kraków,  odbędzie się pierwsza licytacja następujących ruchomości: 

LP. NAZWA RUCHOMOŚCI ILOŚĆ SUMA OSZACOWANIA CENA WYWOŁANIA
1 Telewizor LG 50′ Nr. 50PB660V 1 1 500,00 zł 1 125,00 zł

 

*) cena za sztukę

 

Cena wywołania każdej ruchomości w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym.

Nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym reszta powinna być uiszczona do godziny dwunastej dnia następnego.

Ruchomości będące przedmiotem niniejszej licytacji można oglądać w dniu i miejscu licytacji.