I Licytacja Ruchomości Kraków Al. Pokoju 81 (Parking strzeżony)

Bez kategorii by

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI

  

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie Jarosław Ziętara Kancelaria Komornicza w Krakowie ul. Kordylewskiego 11/223 31-542 Kraków na podstawie art. 867 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 03-02-2016 o godz. 09:00 pod adresem: Aleje Pokoju 81 (PARKING STRZEŻONY) , 31-564 Kraków,  odbędzie się pierwsza licytacja następujących ruchomości: 

Lp. Nazwa ruchomości Ilość Suma oszacowania Cena wywołania
1 samochód ciężarowy IVECO Daily 35S14 nr rej. KR 0423Y 1 21 400,00 zł 16 050,00 zł
2 samochód ciężarowy IVECO EUROCARGO nr rej KR844WU wraz z agregatem prądotwórczym ( Mielec -Diesel GAS Sp. z o.o.) 1 139 300,00 zł 104 475,00 zł
3 samochód ciężarowy IVECO Daily 65-C17 rok prod 2006 nr rej KR741AS 1 34 100,00 zł 25 575,00 zł

*) cena za sztukę

Cena wywołania każdej ruchomości w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym. 

Nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym reszta powinna być uiszczona do godziny dwunastej dnia następnego.

Opinia biegłego sądowego dotycząca ww. ruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.
Ruchomości będące przedmiotem niniejszej licytacji można oglądać w dniu i miejscu licytacji.

UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.