I licytacja ruchomości ( telewizor) 17.06. 2015 r.

Bez kategorii by

OBWIESZCZENIE
O PIERWSZEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie Jarosław Ziętara Kancelaria Komornicza w Krakowie ul.Wileńska 7B/3, 31-413 Kraków na podstawie art. 867 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 17 czerwca 2015 roku o godz. 18:00 odbędzie się w miejscowości 31-026 Kraków ul. Radziwiłłowska 31/10 pierwsza licytacja następujących ruchomości:

 

Nr

Opis licytowanej

L.p.

prot.

ruchomości

ilość

Wartość szacunkowa

Cena

wywołania

1

1

Telewizor 32″ OK nr serii 1334000033 (kolor biały)

1,00

650,00 zł

487,50 zł

 

Cena wywołania ruchomości w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości szacunkowej podanej w  obwieszczeniu.
Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z  podpisem urzędowo poświadczonym. Nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym reszta powinna być uiszczona do godziny dwunastej dnia następnego.
Ruchomości będące przedmiotem niniejszej licytacji można oglądać w dniu i miejscu licytacji

 

Komornik

Jarosław Ziętara