Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych osobowych kancelarii komorniczej

by

Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych osobowych: 
Imię i Nazwisko: Roman Kwieciński
e-mail: iod.krakow.027@komornik.pl

Podstawa prawna:  art. 11 ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000)