02.03.2016 r,OBWIESZCZENIE O PONOWNEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI (II TERMIN) Kraków ul. Rakowicka 1/ Lubicz 28

Bez kategorii by
OBWIESZCZENIE O  PONOWNEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI
NA WARUNKACH DRUGIEJ

  

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie Jarosław Ziętara  mający kancelarię w Krakowie przy ul. Kordylewskiego 11/223 na podstawie art. 867 kpc w zw. z art. 872 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 2 marca 2016 roku, o godz.  10:00  pod adresem: Kraków ul. Rakowicka 1/Lubicz 28 (dawna Restauracja Trzy Kroki w Szaleństwo) odbędzie się ponowna licytacja  na warunkach drugiej następujących ruchomości:

 

LP. NAZWA RUCHOMOŚCI ILOŚĆ SUMA OSZACOWANIA CENA WYWOŁANIA
1 Szafka wisząca przeszklona koloru ecru 4 400,00 zł 200,00 zł

 

*) cena za sztukę

 

Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 1/2 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu.Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania.Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym. 

Nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym reszta powinna być uiszczona do godziny dwunastej dnia następnego.

Ruchomości będące przedmiotem niniejszej licytacji można oglądać w dniu i miejscu licytacji.