31.01.2018 roku, o godz. 10:00, Kraków, ul. Fabryczna 18

Licytacje ruchomości by

 

Sygn. akt KM 1440/17, 1754/17.

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie Jarosław Ziętara mający kancelarię w Krakowie przy ul. Cystersów 26C/6 na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 31.01.2018 roku, o godz. 10:00 pod adresem Kraków, ul. Fabryczna 18 odbędzie się pierwsza licytacja następujących ruchomości:

Nr

Opis licytowanej

Wartość szacunkowa w zł.

L.p.

prot.

ruchomości

ilość

jednostkowa

łączna

1

1

Kostka brukowa Behaton gr. 8 cm ilość 263,46 zł/m2

263,46 m2

25,00

6 586,50

2

2

Płyty chodnikowe betonowe 50x50x7 kl. I, ilość 800 szt

800 szt

5,00

4 000,00

3

3

Krawężnik drogowy bet. 16x30x100, ilość17 szt.

17 szt

15,00

255,00

4

4

Sklejka szalunkowa – płyty 1,25 x 2,30 m, ilość2 szt.

2 szt

10,00

20,00

5

5

Sklejka szalunkowa pocięta ok. 3 m2

ok. 3 m2

10,00

30,00

6

6

Stemple metalowe 12 szt.

12 szt

15,00

180,00

Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 3/4 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym.

Nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym reszta powinna być uiszczona do godziny dwunastej dnia następnego.

Ruchomości będące przedmiotem niniejszej licytacji można oglądać w dniu i miejscu licytacji.