20.10.2016r. (i termin licytacji ruchomości : laptop telefon, głośnik) Kraków ul. Kobierzyńska 96/9

Bez kategorii by

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI

  

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie Jarosław Ziętara Kancelaria Komornicza w Krakowie ul. Kordylewskiego 11/223 31-542 Kraków na podstawie art. 867 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20-10-2016 roku o godz. 11:00 w lokalu dłużnika pod adresem: Kobierzyńska 96/9, 30-382 Kraków,  odbędzie się pierwsza licytacja następujących ruchomości: 

Lp. Nazwa ruchomości Ilość Suma oszacowania Cena wywołania
1 Głośnik Logitech, Speaker System Z 623; left speaker S/N 1351GG017688 1 120,00 zł 90,00 zł
2 Nokia E5 1 70,00 zł 52,50 zł
3 laptop ASUS K611C 1 150,00 zł 112,50 zł

 

*) cena za sztukę

Cena wywołania każdej ruchomości w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym. 
Nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym reszta powinna być uiszczona do godziny dwunastej dnia następnego.
Jeżeli nabywca nie uiści w terminie sumy przypadającej do zapłaty natychmiast przy udzieleniu przybicia, komornik wznowi niezwłocznie przetarg tej samej nieruchomości, rozpoczynając od ceny wywołania, przy czym opieszały nabywca nie może nadal uczestniczyć w licytacji. Od nabywcy który nie dopełnił obowiązku zapłaty ceny lub jej części w terminie przepisanym, komornik ściągnie sumę odpowiadającą jednej dziesiątej części sumy nabycia, na którą będzie zaliczona kwota przez nabywcę wpłacona.

Ruchomości będące przedmiotem niniejszej licytacji można oglądać w dniu i miejscu licytacji.