05.04.2016r. Obwieszczenie o I licytacji – udział 50/100 w prawie do własności pojazdu: BMW520 D E60)

by

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI

  

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie Jarosław Ziętara Kancelaria Komornicza w Krakowie ul. Kordylewskiego 11/223 31-542 Kraków na podstawie art. 867 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 05-04-2016 roku o godz. 11:00 w lokalu dłużnika pod adresem: Podstolice 31, 32-020 Podstolice,  odbędzie się pierwsza licytacja następujących ruchomości: 

Lp. Nazwa ruchomości Ilość Suma oszacowania Cena wywołania
1 udział 50/100 w prawie własności pojazdu: BMW 520D E60, nr rej. KWI 26580, r. prod. 2005, nr VIN WBAMC31040CP52664 1 19 550,00 zł 14 662,50 zł

 

*) cena za sztukę

 

Cena wywołania każdej ruchomości w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu.

 

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania.

 

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym. 
Nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym reszta powinna być uiszczona do godziny dwunastej dnia następnego.
Jeżeli nabywca nie uiści w terminie sumy przypadającej do zapłaty natychmiast przy udzieleniu przybicia, komornik wznowi niezwłocznie przetarg tej samej nieruchomości, rozpoczynając od ceny wywołania, przy czym opieszały nabywca nie może nadal uczestniczyć w licytacji. Od nabywcy który nie dopełnił obowiązku zapłaty ceny lub jej części w terminie przepisanym, komornik ściągnie sumę odpowiadającą jednej dziesiątej części sumy nabycia, na którą będzie zaliczona kwota przez nabywcę wpłacona.Opinia biegłego sądowego dotycząca ww. ruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.Ruchomości będące przedmiotem niniejszej licytacji można oglądać w dniu i miejscu licytacji.

Wyciąg z opinii biegłego —->word